KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności przedszkola jest opieka, wychowanie i kształcenie dzieci w wieku 3 - 6 lat. Praca opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Organizujemy swoją działalność tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców.

Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój każdego dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, możliwościami i predyspozycjami. Rozwijamy zainteresowania i talenty poprzez uczestnictwo dzieci w kołach: teatralnym, plastycznym, taneczno-wokalnym, ruchowym. Wychowujemy w oparciu o system wartości rozwijając wrażliwość na prawdę, piękno, dobro.

Uczymy koleżeńskości, tolerancji, życzliwości, okazywania pomocy innym.

Zapewniamy wszystkim dzieciom możliwość samorealizacji, uczymy kreatywnego myślenia i działania.

Wyrównujemy szanse edukacyjne poprzez systematyczną współpracę z logopedą i psychologiem oraz pracę terapeutyczną w grupach. W przedszkolu funkcjonuje opracowana Koncepcja Pracy Przedszkola, która modyfikowana jest w zależności od potrzeb i zmieniających się przepisów prawa oświatowego.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 1 w Brzezinach
odpowiada: Małgorzata Wyka
data: 25-06-2015
wytworzył: Małgorzata Wyka
data: 25-06-2015
data: 25-06-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 572